Niezależny Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie:

 • planowania;
 • projektowania drogi;
 • przygotowania do użytkowania;
 • użytkowania drogi.
Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego:
 • widoczność w różnych warunkach;
 • widoczność oznakowania pionowego i poziomego;
 • stan nawierzchni;
 • zachowania uczestników ruchu drogowego.
Wykonywanie audytu brd dla dróg poza terenem zabudowy:
 • odcinki poza terenami zabudowy;
 •  autostrady;
 • drogi ekspresowe;
 • węzły drogowe.
Audyt brd odcinków dróg na terenach zabudowy w poszczególnych fazach audytu:
 • ulice;
 • urządzenia dla pieszych i rowerzystów;
 • uspokojenie ruchu;
 • przejścia drogowe przez miejscowości.

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków dróg i skrzyżowań w fazie:

 • projektu koncepcyjnego;
 • projektu szczegółowego
 • przygotowania do użytkowania;
 • użytkowania.
Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 • miejsc obsługi podróżnych;
 • miejsc poboru opłat;
 • stacji poboru opłat;
 • stacji paliw;
 • parkingów i innych.
Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 • znaki drogowe pionowe i poziome;
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • sygnalizacja świetlna;
 • skrzyżowania z liniami kolejowymi.
Audyt brd na etapie przygotowania do użytkowania i użytkowania.